Dades personals

La meva foto
Barcelona, Spain
Com a pintora, la meva obra no pretén ser una còpia de la realitat, sinó reflectir l'impacte que aquesta em produeix. La meva formació com a psicòloga fa que, per a mi, la pintura sigui una projecció de sentiments i sensacions del meu món intern. Com tots els pintors actuals, he rebut el mestratge de totes les escoles pictòriques anteriors però amb qui em sento més identificada o influïda, diria que és amb la pintura Romàntica, el Zen i amb L'Expressionisme Abstracte, que ens mostren a través del paisatge la soledat i el buit de l'ésser humà. Tant de bo, algun dels meus quadres generés en l'espectador un moment d'insight que li permetés copsar aquestes sensacions.

ESCOLTA

Avui, Dia Internacional per la Pau, ha tingut lloc a la seu de l'Institut Català Internacional per la Pau la presentació del PROJECTE D'ART PÚBLIC PER LA PAU d' ASUNCIÓN + GUASCH.

Escolta és un projecte d'art públic, amb la voluntat de generar sinergies, moviment, reflexió i sobretot experiències.

Escoltar implica, des de la resolució de conflictes, deixar espai físic i sobretot emotiu als arguments dels altres.

El projecte ESCOLTA està format per la performance Anahata, de la que s'ha fet un recull de fotografies, els textos de l'acció mail art Correspondències, el poema i els referents que han donat lloc a l'obra de videoart Esborrar-se de mots, i per últim, diversos textos de persones, de diferents experiències i perspectives que aporten reflexions sobre l'escolta conectada amb el compromís per la pau.

En l'acció mail art correspondències s'ha posat en contacte a catorze persones, que d'alguna manera estan implicades en l'escolta. S'havien de comunicar per perelles, mitjançant el correu electrònic, escrivint una carta que després es responien.

S'ha seleccionat un grup de persones que en la seva professió han estat formats per escoltar. L'altre grup són persones que dediquen molt de temps a l'escolta en les seves professions, malgrat que no han estat formats en escoltar; un tercer grup és el dels creadors, que la seva escolta permet l'emergencia de l'obra i per últim hi ha una persona que viu l'escolta d'una forma especial, des d'una limitació sensorial com és la sordesa.

La singularitat d'aquesta acció consisteix en la manera de respondre les cartes. S'ha fet emprant les paraules de la parella, sense alterar l'ordre ni afegir-ne, només eliminant la part del text rebut que no ressonaba en l'interior de cadascú. Així, la resposta a cada carta és un ressó, paraules que retornen.

A partir de les respostes intervingudes ASUNCIÓN + GUASCH han manipulat plàsticament les cartes foradant i tapant en la línea d'anteriors accions de Kenosi.

He participat en l'acció mail art correspondències. El meu corresponsal ha estat en CÉSAR LÓPEZ i a continuació hi ha transcrita la correspondència entre tots dos.


CARTA DE CÉSAR LÓPEZ A TERESA GIMÉNEZ

tengo un mensaje para tí
qué vas tú a saber de las razones que me llevaron a estar en este instante frente a tus ojos?
qué vas tú a saber sobre el motivo poderoso que me inspira a mí....
músico... de un país cansado de la violencia
a mí... ser humano buscador de respuestas,
a optar por golpear la puerta de este salón incierto?

no importa,
tengo un mensaje para tí
que no termina con la carta,
que no va solo entre estas palabras.

mi mensaje es:
No he llegado de sorpresa,
algo pasó para que a tu puerta llegue a golpear la incertidumbre,
vine por mí y vine porque me llamaste.

porque en un momento de la vida accedemos y aceptamos entender
caminos, maneras, procedimientos y razones distintas a las de siempre.

y ahora estoy aquí y vengo a dejarme como intento
y me iré solo cuando tenga la respuesta,
la lección aprendida,
me iré con la noche cargado de regalos,
iré hasta donde el alma lo soporte y unos metros más...

es allí donde se esconderá lo aprendido,

mi mensaje soy yo
siendo espejo, como explorador de caminos parecidos,
convencido del destino,
músico de un país cansado de la violencia.
yo

César LópezRESPOSTA DE TERESA GIMÉNEZ

Músico, Ser humano, buscador de respuestas. Algo pasó, tu incertidumbre.

Me llamaste en un momento de la vida y acepto entender caminos y razones distintos a los de siempre. Ahora, aquí, como intento.

Cuando tenga la lección aprendida, iré con la noche, donde el alma lo soporte, a esconderla.

Es mi mensaje, Yo, espejo, cansado de la violencia.

Teresa Giménez
CARTA DE TERESA GIMÉNEZ A CÉSAR LÓPEZ

Palabras para César

Escuchar, entender, comprender, aceptar. De nada sirve escuchar al otro con ideas preconcebidas. La escucha ha de ser libre de prejuicios, dando valor a los silencios, a las omisiones, a las negaciones, a las frases que se dicen para evitar decir lo que realmente importa y que quizás quien las dice, no sabe que lo dice.

Es una escucha de todos los sentidos con todos los sentidos. Hay que prestar "oido" no sólo a las palabras sino también a los gestos, las miradas, las actuaciones y la significación que tienen para quien los emite.

Escuchar(te) a ti mismo, los sentimientos y emociones que el discurso, las vivéncias, la biografía, los actos del otro generan en ti, y no permitir que éstos contaminen la relación.

Escuchar es generar un espacio de silencio que permita al sujeto, conocerse, aceptarse y, o no, efetuar los cambios que él realmente desee.

Escuchar es, en definitiva, dejar un espacio vacio para que el otro sea.

Teresa Giménez


RESPOSTA DE CÉSAR LÓPEZ

Escuchar al otro libre de prejuicios importa.
Sentidos todos los sentidos y que no contaminen la relación.

César López.